ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W TAEKWONDO (mini kodeks)

PRZYSIĘGA ADEPTA TAEKWON-DO

 1. Będę przestrzegał zasad Taekwon-do.
 2. Będę szanował instruktora i osoby starsze stopniem.
 3. Nigdy nie będę nadużywał swych umiejętności.
 4. Będę obrońcą wolności i sprawiedliwości.
 5. Będę oddany sprawie budowy pokojowego świata.

 

ZASADY TAEKWON-DO

 1. Ye Ui - uprzejmość
 2. Yom Chi - uczciwość
 3. In Nae - wytrzymałość
 4. Guk Gi- opanowanie
 5. Baekjul Boolgool - nieugiętość

 

REGULAMIN DO JANG (SALI TRENINGOWEJ)

 1. Zakazuje się palenia tytoniu.
 2. Należy unikać nieuzasadnionych rozmów.
 3. Nie wolno spożywać napojów alkoholowych oraz żywności.
 4. Zabrania się noszenia obuwia.
 5. Bez pozwolenia instruktora nie wolno wykonywać ćwiczeń technicznych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SŁOWNICZEK (NAJWAŻNIEJSZE TERMINY)

 1. Chariot - baczność
 2. Kyong ye- ukłon
 3. Sabum nim ge - pozdrowienie
 4. Jumbi - zająć pozycje gotowości
 5. Si jak - start
 6. Guman - stop
 7. Swiyo - spocznij
 8. Parro - powrót do pozycji gotowości
 9. Anjot - siad
 10. Irosot - powstać
 11. Tiro torat - zwrot
 12. Dojang - sala ćwiczeń
 13. Dobok - strój treningowy
 14. Matsogi - walka
 15. Twimyo - wyskok
 16. Tora - obrót
 17. Hosin sul- samoobrona

LICZEBNIKI KOREAŃSKIE

 1. hana
 2. doul
 3. set
 4. net
 5. dasot
 6. yasot
 7. ilgot
 8. yodul
 9. ahop
 10. youl

 

 

 

POWIERZCHNIE UDERZENIOWE I BLOKUJĄCE

 

 • Ap joomuk – przód dwóch pierwszych kości zaciśniętej pięści
 • Dung joomuk – bok pierwszych kości zaciśniętej pięści
 • Sonbadak – wewnętrzna (spodnia) część dłoni
 • Sonkal – zewnętrzna krawędź dłoni
 • Sonkal dung – wewnętrzna krawędź dłoni
 • Sonkut – (Opun, Sun, Dwijibun) trzy złączone palce wyprostowanej dłoni
 • Bandal son – łuk dłoni pomiędzy odwiedzionym palcem wskazującym a kciukiem
 • Bakatpalmok – kość łokciowa przedramienia
 • Anpalmok – wewnętrzna kość przedramienia
 • Palkup - łokieć
 • Apkumchi – poduszki odwiedzionych palców stopy
 • Dwitkumchi – spodnia część pięty
 • Dwichook – tył pięty
 • Moorup – kolano
 • Baldung – grzbiet wyprostowanej stopy
 • Balkal – zewnętrzna krawędź stopy
 • Balkal dung – wewnętrzna krawędź stopy

 

 

TECHNIKI NOŻNE (PODSTAWOWE)

 

 • Ap Cha Ollygi – wymach prostą nogą w przód
 • Ap Chagi – kopnięcie frontalne ze zgiętej nogi
 • Yop Chagi – kopnięcie boczne
 • Dollyo Chagi – kopnięcie okrężne
 • Bandal Chagi – kopnięcie ze zgiętej nogi po skosie
 • Nearyo Chagi – kopnięcie prostą nogą w kolanie pionowo w dół (anuro – do środka, bakuro – na zewnątrz)
 • Sewo Chagi – kopnięcie prostą nogą w bok (anuro – do środka, bakuro – na zewnątrz)
 • Goro Chagi – kopniecie zahaczające zgięta nogą
 • Bandae Dollyo Chagi – kopniecie prosta noga po obrocie
 • Bituro Chagi – kopnięcie zgiętą noga na zewnątrz
 • Dwit chagi – kopnięcie piętą do tyłu

 

 

TECHNIKI RĘCZNE (UDERZENIA)

 

 • Jirugi – uderzenie pięścią do przodu (baro – zgodnie z nogą, bandae – przeciwną ręką)
 • Yop jirugi – uderzenie pięścią na bok
 • Ollyo jirugi – uderzenie pięścią do góry
 • Giokja jirugi – uderzenie pięścią płasko do środka ruchem sierpowym
 • Opun sonkut tulgi – pchnięcie palcami poziomo do przodu
 • Dwijibun sonkut nearyo tulgi – pchnięcie palcami odwróconej dłoni do dołu
 • Sun sonkut tulgi – pchnięcie palcami pionowo ustawionej dłoni
 • Sonkal anuro taerigi – cięcie kantem dłoni do wewnątrz
 • Sonkal yop taerigi – cięcie zewnętrznym kantem dłoni w bok
 • Dung joomuk yop terigi – uderzenie zewnętrznymi kośćmi pięści